matox-glet-masa-300b

MATOX 300B

fina glet masa za enterijer (Premium)

MATOX 300B se koristi za fino izravnavanje (gletovanje) gipsanih ploča, malterisanih i betonskih unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Lako se priprema i nanosi.
Ne otire se posle sušenja i daje ravnu glatku površinu bele boje.

Priprema
Podloga za nanošenje MATOX 300B mora biti bez masnoća i prašine. Metalne delove na zidovima premazati antikorozivnim sredstvom. Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom. Priprema se mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja na zid, ponovo, dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode.
Nanošenje
Pripremljena masa se nanosi na željenu površinu pomoću odgovarajuće čelične gleterice u sloju debljine 1 do 2 mm. Može se nanositi u više slojeva, a najčešće se nanosi u dva sloja sa pauzom za sušenje. Prema potrebi, svaki sloj posle sušenja prebrusiti finim brusnim papirom.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 120 min.
 • Potrošnja/Coverage: 1-1,5 kg/m²
 • Mešanje/Mixing ratio: 7 litara vode / 20kg
 • Boja/Color: bela / white
 • Pakovanje/Packaging: vreća 20kg / 20kg sack
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom (Scala MicroDISPERSER).
matox-glet-masa-305g

MATOX 305G

krečna glet masa za enterijer (Standard)

MATOX 305G se koristi za fino izravnavanje (gletovanje) gipsanih ploča, malterisanih i betonskih unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Lako se priprema i nanosi. Ne otire se posle sušenja i daje ravnu i glatku površinu niže beline. Može se nanositi i mašinskim putem uz odgovarajuću pripremu materijala.

Priprema
Podloga za nanošenje MATOX 305G mora biti bez masnoća i prašine. Metalne delove na zidovima premazati antikorozivnim sredstvom. Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom. Priprema se mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja na zid, ponovo, dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode.
Nanošenje
Pripremljena masa se nanosi na željenu površinu pomoću odgovarajuće čelične gleterice u sloju debljine 1 do 2 mm. Može se nanositi u više slojeva, a najčešće se nanosi u dva sloja sa pauzom za sušenje. Prema potrebi, svaki sloj posle sušenja prebrusiti finim brusnim papirom.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 120 min.
 • Potrošnja/Coverage: 1-1,5 kg/m²
 • Mešanje/Mixing ratio: 7 litara vode / 20kg
 • Boja/Color: prljavo bela / off-white
 • Pakovanje/Packaging: vreća 20kg / 20kg sack
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom (Scala MicroDISPERSER).
matox-glet-masa-300pn

MATOX 320PN

polimerna glet masa za enterijer (Premium)

MATOX 320PN se koristi za fino izravnavanje (gletovanje) gipsanih ploča, malterisanih i betonskih unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. 320PN je specijalno dizajniran za mašinsko nanošenje. Lako se priprema i nanosi. Ne otire se posle sušenja i daje ravnu glatku površinu bele boje.

Priprema
Podloga za nanošenje MATOX 320PN mora biti bez masnoća i prašine. Metalne delove na zidovima premazati antikorozivnim sredstvom. Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom. Priprema se mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja na zid, ponovo, dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode.
Nanošenje
Pripremljena masa se mašinskim putem nanosi na željenu površinu u sloju debljine 1 do 2 mm. Može se nanositi u više slojeva, a najčešće se nanosi u dva sloja sa pauzom za sušenje. Prema potrebi, svaki sloj posle sušenja prebrusiti finim brusnim papirom.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 120 min.
 • Potrošnja/Coverage: 1-1,5 kg/m²
 • Mešanje/Mixing ratio: 7 litara vode / 20kg
 • Boja/Color: bela / white
 • Pakovanje/Packaging: vreća 20kg / 20kg sack
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom (Scala MicroDISPERSER).