matox masinski malter 100u

MATOX 100U

krečno-cementni osnovni
malter (Standard)

MATOX 100U se primenjuje za malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina građevinskih objekata. Uspešno se nanosi i dobro prijanja na podlogu od keramičke cigle, giter bloka, betona, siporeksa, bez prethodnog nanošenja „špric maltera“.
Po čvrstoći odgovara klasi maltera M1.

Priprema
Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, „iscvetalu“ šalitru i nataložene alge. Rupe i kanale popuniti malterom na dva, do tri dana pre početka malterisanja. Izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila na zid sa nivelacijom na željenu debljinu sloja i pričvršćivanje istih pomoću maltera. Na dva do tri sata pre nanošenja maltera, jako upojne površine nakvasiti vodom, a betonske površine premazati MATOX-om 800BK (betonkontakt).
Nanošenje
Nanošenje maltera MATOX 100U se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 3:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Zatim se vrši ravnjanje ravnjačom bez zaglađivanja. Kada malter „povuče“ izvrši se zaglađivanje, odnosno odgovarajuća obrada površine.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 180 min.
 • Pokrivnost/Coverage: 25 kg/m²/2cm debljine
 • Sušenje/Drying time: 10 dana/cm debljine
 • Tvrdoća/Hardness: klasa M1/class M1
 • Pakovanje/Packaging: vreća, silos/sack, silos
 • Skladištenje/Storage: 6 meseci / 6 months
Savet
Pre malterisanja, betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt)
matox masinski malter 105s

MATOX 105S

krečno-cementni osnovni
malter (Premium)

MATOX 105S se primenjuje za malterisanje spoljnih fasadnih površina građevinskih objekata. Uspešno se nanosi i dobro prijanja na podlogu od keramičke cigle, giter bloka, betona, siporeksa, bez prethodnog nanošenja „špric maltera“.

Priprema
Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, „iscvetalu“ šalitru i nataložene alge. Rupe i kanale popuniti malterom na dva do tri dana pre početka malterisanja. Izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila na zid sa nivelacijom na željenu debljinu sloja i pričvršćivanje istih pomoću maltera. Na dva do tri sata pre nanošenja maltera, jako upojne površine nakvasiti vodom, a glatke betonske površine premazati sa MATOX 800BK (osnovni premaz za beton – betonkontakt).
Nanošenje
Nanošenje maltera MATOX 105S se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 3:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Zatim se vrši ravnjanje ravnjačom bez zaglađivanja. Kada malter „povuče“ izvrši se zaglađivanje, odnosno odgovarajuća obrada površine.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 180 min.
 • Pokrivnost/Coverage: 25 kg/m²/2cm debljine
 • Sušenje/Drying time: 10 dana/cm debljine
 • Tvrdoća/Hardness: klasa M1/class M1
 • Pakovanje/Packaging: vreća, silos/sack, silos
 • Skladištenje/Storage: 6 meseci / 6 months
Savet
Pre malterisanja, betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt).
matox masinski malter 120m

MATOX 120M

cementni malter za
zidanje (Standard)

MATOX 120M je gotov, cementni malter za zidanje. Zahvaljujući specijalnoj formuli sprečava izbijanje soli. Potrebno je samo dodati vodu pri pripremi materijala. Pojednostavljuje i ubrzava proces gradnje. Odlikuje se visokom početnom i krajnjom adhezionom silom. Odlična obradivost. Standardizovan kvalitet. Zbog specifične veličine granulata, malter se razliva u određenoj meri, ali se ne istiskuje pod pritiskom materijala kojim se zida.

Priprema
Pre zidanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove i nataložene alge.
Nanošenje
MATOX 120M se meša sa vodom u približnom odnosu 8:1 uz kontinuirano mešanje. Nanosi se gletericom (ili gletericom za srednje i debele nanose). Sveže urađene zidove treba zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog vetra.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 180 min.
 • Pokrivnost/Coverage: 20 kg/m² zida
 • Sušenje/Drying time: 10 dana/cm debljine
 • Tvrdoća/Hardness: klasa M1/class M1
 • Pakovanje/Packaging: vreća, silos/sack, silos
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Sveže urađene zidove treba zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog vetra.
matox masinski malter 125sm

MATOX 125SM

cementni „špric“ malter
(Premium)

MATOX 125SM je cementni „špric“ malter.
Pruža izvanredno vezivanje za podlogu. Odličnu obradivost.
Jednostavnost i brzinu primene. Idealan je za mašinsko malterisanje.

Priprema
Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, „iscvetalu“ šalitru i nataložene alge. Rupe i kanale popuniti malterom na dva, do tri dana pre početka rada. Na dva do tri sata pre nanošenja maltera, površine dobro natopiti vodom, a glatke betonske površine premazati sa MATOX 800BK (osnovni premaz za beton – betonkontakt).
Nanošenje
Nanošenje maltera MATOX 125SM se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u odnosu 5:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Osnovni malter se nanosi 1 do 2 dana nakon nanošenja „špric“ maltera.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 180 min.
 • Pokrivnost/Coverage: 20 kg/m²/2cm debljine
 • Sušenje/Drying time: 1 dan/cm debljine
 • Tvrdoća/Hardness: klasa M1/class M1
 • Pakovanje/Packaging: vreća/sack
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Pre nanošenja maltera, površine dobro natopiti vodom, a glatke betonske površine premazati sa MATOX 800BK (betonkontakt).